top of page

Music Video Freer Than Yesterday / Costume Design & Makeup Design / 2022

Dir: Haonan Wang / H4T, Script: Century & H4T / DP: Century, Producer: Moon / Executive Producer: Baez / AD: Chin33 / Editing: H4T & Century / Color Grading: H4T / Graphic Design: H4T / Font Design: Ziyi Gao

Compose & Lyric & Sing: David Wang / Gitar: Zirao Wang & Yiling Wang / Base: Rui Ding / Drum: Xu Zhang

Starting: David Wang / Sida Jiang, Xiaolin Jin / Special Starting· Queen: Ayu & Claudie & Hearty &Lily & mystreya &Mia & SummerHarlot & Xinzai

bottom of page